Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là chinh-sach-bao-mat-tai-shopmanplus.jpeg

I. Thu thập và sử dụng thông tin của Shop Man Plus

SHOPMANPLUS chỉ thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến đơn hàng, bao gồm: họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, email,..

Thông tin này được sử dụng để xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng, quản trị nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin đã cung cấp tùy từng thời điểm để đảm bảo quyền lợi của SHOPMANPLUS dành cho khách hàng được hưởng đầy đủ.

SHOPMANPLUS cam kết:

  • Dữ liệu cá nhân của khách hàng được sử dụng riêng cho mục đích thu thập và cung cấp;
  • Tất cả việc thu thập và sử dụng thông tin thu thập của khách hàng được thực hiện theo ý kiến ​​của khách hàng
  • Chỉ sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp cho SHOPMANPLUS; không sử dụng bất kỳ thông tin nào từ khách hàng đã được biết đến;

Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin: Chỉ trong ..tháng.

Chỉ những người sau mới được phép truy cập thông tin của khách hàng:

  • Người cung cấp hàng hóa và dịch vụ của SHOPMANPLUS theo yêu cầu của khách hàng;
  • Người chăm sóc khách hàng đã sử dụng hàng hóa và dịch vụ của SHOPMANPLUS;
  • Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của SHOPMANPLUS;
  • Cơ quan chính phủ có thẩm quyền
  • Trong thời gian ưu đãi, khuyến mại và chăm sóc khách hàng, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu ngừng sử dụng thông tin theo cách tương ứng mà hoạt động bán hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng gửi đến khách hàng.

II. Phương thức bảo mật thông tin

Việc bảo mật thông tin do khách hàng cung cấp dựa trên việc đảm bảo tính tuân thủ của mọi đại diện, nhân viên, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu của SHOPMANPLUS. Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, SHOPMANPLUS có trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan điều tra để xử lý và thông báo kịp thời cho khách hàng. Tuy nhiên, do tính chất của môi trường Internet, không có dữ liệu nào trên mạng có thể được bảo mật 100%. Do đó SHOPMANPLUS không đảm bảo rằng thông tin nhận được từ khách hàng là bí mật tuyệt đối.

III. Trách nhiệm của khách hàng về bảo mật thông tin

Khách hàng chỉ nên cung cấp đúng và đủ thông tin theo yêu cầu của SHOPMANPLUS, đặc biệt tránh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nếu thông tin trong giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc thông tin nhạy cảm khác chưa được mã hóa. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính đúng đắn và chính xác của thông tin đã cung cấp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin không theo yêu cầu.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau thì khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan giữ nguyên tính bảo mật. Nếu bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách hàng mà gây tổn hại cho khách hàng bị tiết lộ thì khách hàng phải xác định rõ nguồn gốc của việc tiết lộ thông tin đó. SHOPMANPLUS không chịu trách nhiệm nếu thông tin của khách hàng bị lộ mà không có lý do chính đáng để cho rằng CANIFA là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống máy tính của SHOPMANPLUS và không hỗ trợ việc xâm nhập hoặc làm gián đoạn hoạt động bình thường của các trang thương mại điện tử và ứng dụng của SHOPMANPLUS. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự duy trì tài khoản đăng nhập của mình trên các trang web và ứng dụng thương mại điện tử của SHOPMANPLUS.

SHOPMANPLUS không chịu trách nhiệm về việc lộ thông tin của khách hàng nếu khách hàng không đáp ứng các yêu cầu trên.